Refine search

Amalgam Instruments

Pakistan Cement spatula
CODE: V055-Pakistan Cement spatula
17.00 EGP
Amalgam Condenser
CODE: V055 - Amalgam Condenser
17.00 EGP
Pakistan Ball Burnisher
CODE: V055-Pakistan Ball Burnisher
20.00 EGP
Mortar and Pestle
CODE: V011-Mortar and Pestle
20.00 EGP
Pakistan anatomical Burnisher
CODE: V011-Pakistan anatomicalBurnishe
15.00 EGP
Pakistan Amalgam Carrier
CODE: V011-Pakistan Amalgam Carrier
35.00 EGP
Pakistan Amalgam Carver
CODE: V011-Pakistan Amalgam Carver
14.00 EGP
Pakistan anatomical Carver
CODE: V011-Pakistan anatomical Carver
14.00 EGP
Ball Burnishers Double Ended Octagonal So...
CODE: V025- Ball burnisher
37.00 EGP
Pakistan T-Burnisher
CODE: V011-Pakistan T-Burnisher
15.00 EGP
Fuji Gun
CODE: V023-01252
Out of Stock
Carl Martin Amalgam Carrier 1092
CODE: V023 -31117
345.00 EGP
Amalgam Carrier
CODE: V055 - Amalgam Carrier
15.00 EGP
Pakistan Egg Burnisher
CODE: V011-Pakistan Egg Burnisher
15.00 EGP
PAK Martin Burnisher
CODE: V031-46-042
16.00 EGP
PAK Martin AMALGUM PLUGGERS
CODE: V031-46-005
Out of Stock
Helmut Zepf Amalgam Plastic Point
CODE: V032-26.428.02
115.00 EGP
Helmut Zepf Amalgam Metal Point
CODE: V032-26.428.03
130.00 EGP
Helmut Zepf Amalgam Metal Point
CODE: V032-26.428.04
115.00 EGP